top of page
IMG_3364_edited.jpg

Tilmelding & Praktisk info

Tilmeldning Hørsholm Kunstskole

  • Udfyld formularen. (rul ned hvis du er på mobil)

  • Når vi har modtaget din tilmelding, behandles den og vi svare tilbage om at din tilmelding er registreret og sender betalings info.

  • Løbende tilmelding: Hvis der er plads, er det muligt at indskrive sig på hold, der er startet.

  • Du bliver automatisk medlem af Hørsholm Kunstskole forening, når du tilmelder dig og betaler for et kunstskolehold. 

Grundbeløbet dækker kontingent, materialer og undervisning. 

Ret til ændringer forbeholdes.

I tilfælde af overfyldt hold, optages eleverne på ledige pladser i den rækkefølge, som vi har modtaget tilmeldingerne. Og vi opretter en venteliste.

Send os endelig en mail hvis du har nogle spørgsmål, så vender vi tilbage. 

horsholmkunstskole@gmail.com

PRIS OG BETALING

Vi har forskellige kontingents satser alt efter hvilket hold man er tilknyttet og varigheden af det. Vores faste børne kunstholds kontingent for en hel sæson er 2998,-  Prisen er inklusiv materialer og medlemskab.

Der er to betalingsrater på 1499,- for sæsonen. Den 1. rate falder den 15. august og  2. rate falder 6. januar.

Søskenderabat 

Der ydes 20 % søskenderabat på 2 barn og 3 barn.

svarende til 300 kroner på 1. rate

og 300 kroner på 2. rate

(gælder kun de faste kunsthold)

 

UDMELDELSE og PRØVETID

Udmeldelse kan kun ske pr. mail horsholmkunstskole@gmail.com til Hørsholm Kunstskolen.

Udmeldelse inden sæsonstart skal ske senest 15. august.

Fra du begynder på et nyt hold har vi prøvetid på 12 gange der svarer til betaling for 1. Rate. Du kan i slutningen af prøvetiden uden varsel stoppe med undervisningen og betaling ved at give besked til Hørsholm Kunstskolen pr. mail.

Ud over prøvetiden kan du melde dig ud med 1 måneders varsel fra udmeldelsesdatoen.  

AFLYSNING, FERIE OG SYGDOM

Vi sætter stor pris på at få en mail eller sms hvis du er syg, på ferie eller forhindret.

 

Hvis læreren skulle være syg eller forhindret, forsøger vi at sætte en vikar ind. Hvis dette ikke kan lade sig gøre aflyses timen. Vi sender mail/ sms om aflysningen til de personer vi har kontaktoplysninger på.

 

Det kan forekomme at læreren i løbet af sæsonen omplacere den almindelige undervisning, evt. ved fælles aktiviteter og specielle workshops der evt. ligger i weekenden.

 

SÆSON

Sæsonen begynder primo september og varer frem til ultimo april/primo maj. 12 gange før jul og 12 gange efter med afsluttende udstilling. 

FERIE OG FRIDAGE

Kunstskolen holder en ekstra lang juleferie, fordi erfaringen siger os at der er mere end rigeligt at se til i december måned for børn og voksne, så et lille pusterum fra Kunstskolen er tiltrængt.

 

2024

Efterårsferie uge 42

Juleferie fra 29. november til 8. januar

Vinterferie uge 7

Påskeferie uge 16

Afslutning i uge 16/17

Tøj

Tag noget praktisk tøj på, der gerne må få en malerklat eller to. Det meste maling kan komme af med brun sæbe, hvis ulykken er ude. 

Forsikring
Deltagere på kurserne er ikke ulykkes/ansvarsforsikret gennem Hørsholm Kunstskole.

Det påhviler derved deltagerens forældre at undersøge/sikre deres barns dækning.

PERSONDATA
De personlige oplysninger du giver til Hørsholm Kunstskole i forbindelse med indmeldelse, videregives ikke til tredjepart og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Alle oplysninger opbevares forsvarligt i elektronisk format.

Tak for din indsendelse!

Hørsholm Kunstskole lægger ikke fotos ud offentligt af ansigter, det er kun fotos af hænder der arbejder.

Til afslutninger, ferniseringer mm tager vi nogle gange et gruppebillede af børnene som bliver sendt ud til alle på holdet og en lille serie situationsbilleder så forældre kan se hvad vi går og laver. Kun internt mellem eleverne. 

Vi skal bruge forælderenes samtykke til at gøre dette, derfor skal i sætte et lille kryds i boksen. 

Generalforsamlingen

fredag den 5. april 2024 kl. 17.00

Frennehus , Hørsholm Alle 4, 2970 Hørsholm

 

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og 1 revisor.     

7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Meld dig til i ovenstående formular, så har vi en lille pejling på har mange vi bliver ;)

18-3-2024

bottom of page